Telefon: 412 532 035     
email: zusdc@zusdc.cz
facebook.com/zusdc

INFORMACE

neděle, 29 srpen 2021 11:37

Výuka a koronavirus

Od 1. září 2021 žáci v naší škole NEPROKAZUJÍ výsledek testování na COVID-19.
Je však nezbytné, aby všichni dodržovali tato hygienická opatření:

1)  Do školy je zakázán vstup osob s příznaky infekčního onemocnění
 zákaz
2) Vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách pouze s odpovídající ochranou dýchacích cest
podle mimořádného opaření Ministerstva zdravotnictví (při výuce žáci a vyučující respirátory ani roušky nasazené mít nemusí)


roušky

3) Důraz na hygienu rukou – každý příchozí má povinnost si při příchodu do školy omýt ruce mýdlem (případně použít dezinfekci)

ruce

4) Dodržování rozestupů
rozestupy