Telefon: 412 532 035     
email: zusdc@zusdc.cz
facebook.com/zusdc

INFORMACE

úterý, 23 listopad 2021 09:59

Koncerty školy se zatím neruší, ale je potřeba dodržovat tyto

Podmínky konání koncertů
platné od 22. listopadu 2021 do odvolání:

Mimořádné opatření č. 1037

Pořadatel:

Při vstupu na akci je povinen kontrolovat dodržení podmínek pro vstup (viz níže).

Nesmí umožnit vstup nikomu, kdo neprokáže splnění těchto podmínek.

Vzdálenost diváků od jeviště musí být 2 metry.

Diváci (posluchači apod.)

(Podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021) Sb.

Je zakázán vstup všem osobám s příznaky onemocnění Covid-19.

Divák musí splnit alespoň jednu podmínku pro vstup (viz níže).

Divák má povinnost prokázat pořadateli splnění podmínek pro vstup.

Po celou dobu akce musí mít nasazený respirátor (výjimky podle platného mimořádného opatření).

Dodržování bezpečného rozestupu


Podmínky pro vstup:
(netýká se dětí do 12 let)

Očkování proti Covid-19 – min. 14 dní od poslední dávky (Certifikát).

Prodělání nemoci – maximálně 180 dní od prvního pozitivního PCR testu (Potvrzení).

________________________________________________________________________

Negativní PCR test (max. 72 hodin starý) je možný uznat pouze:

a) Dětem do 18 let.

b) Osobám, které nemohou být ze zdravotních důvodů očkovány.

Musí se prokázat záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) nebo lékařským potvrzením.

c) Osobám, které nejsou „doočkovány“, tedy:

od aplikace 1. dávky neuplynula doba 14 dnů (jednodávkové vakcíny).

nebyla podána 2. dávka a neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky (dvoudávkové vakcíny).

od aplikace 2. dávky neuplynula doba 14 dnů.

 

Tento text je pouze výňatek z mimořádného opatření vlády. Úplné znění naleznete na stránkách ministerstva zdravotnictví, školství nebo vlády.