Telefon: 412 532 035     
email: zusdc@zusdc.cz
facebook.com/zusdc

INFORMACE

O ŠKOLE

Základní umělecká škola je institucí s šedesátiletou tradicí. Byla založena v říjnu 1945 a v tomto měsíci také započala pravidelná výuka. V průběhu následujících let se stala významným centrem uměleckého vzdělávání dětí a mládeže v Děčíně a svou prezentací na veřejnosti obohacuje kulturní a společenský život města.

V současnosti se na naší škole vyučují tři umělecké obory a to hudební, literárně dramatický a výtvarný. Vedoucím oddělení žáků individuální výuky je ředitelka školy, vedoucím oddělení žáků kolektivní výuky je zástupce ředitelky. Studium jednotlivých oborů probíhá ve dvou na sebe navazujících cyklech, přičemž převážná většina absolventů prvního cyklu automaticky pokračuje v cyklu druhém a tím získává ucelené vzdělání ve zvoleném oboru. Absolvováním obou cyklů se délka studia pohybuje v rozmezí devíti až dvanácti let, z čehož vyplývá, že věkové rozpětí žáků je od předškolních dětí až po studenty středních škol.

Hlavním posláním školy je vychovat vnímavého a citově bohatého jedince s širokým kulturním rozhledem, poskytnout mu základní umělecké vzdělání a naučit ho poznávat kulturní hodnoty a vážit si jich. Prostřednictvím estetické výchovy tak přispíváme k docílení plnohodnotného rozvíjení lidské osobnosti jako celku.
Žáci ze všech oborů se pravidelně zúčastňují koncertů, přehlídek a výstav nejen v Děčíně, ale i mimo něj. Na soutěžích získávají přední ocenění i v rámci celorepublikové úrovně. Nejlepší žáci pokračují ve studiu na středních a vysokých uměleckých školách, kam je připravují naši učitelé.
Většina pedagogů svou vlastní uměleckou činností vytváří ten nejlepší příklad všem studentům i veřejnosti.
Škola má vlastní koncertní sál.

V omezeném množství je škola schopna přechodně zapůjčit hudební nástroj.
Při sestavování rozvrhu a určení pedagoga se snažíme vyhovět přání rodičů.
Budova ZUŠ se nachází uprostřed města v dosahu veškeré dopravy (městské, železniční, autobusové).

 
Okénko do naší školy

Jetelova Dana 09 Lukes 02 Maix 05 Lida 04

 Dietzova  Horakova 05 Kristyna Brozova 05 P1750523 Vojta Tomasek 14

Bendakova 04 Cvejnova 07 Han.Ren.ml 01 Hancova 04  Hankova 04 Jetel 03[1] Okenka 2015 12

Jetel 07 Jetel 15[1] Jetelova Dana 07 Lukes 06 Lukes 08 Marketa Jet 04[1] Marketa Jet 13 

P1750337 P1750345[1] P1750366 P1750374 P1750382 P1820855 P1900668

  P1750546 P1750556 P1820811 Opocenska 01 Svarna 02

Kvitek 12 P1820832 P1820840 P1820842 Pomnenky 07

P1900441 Poupata 05 P1910697 Wagner PHV 02 Bicí 02 

Pistekova 03 Rejman 02 Rejman 08  Soltys 04 P1820783 Sulcova 09

 Sulcova 04 Vankova 03 Sufc 10 Rejman 13 Wagner Keybord 01

P1750508 P1910715 Zajac 03 Kopacek

Skolnik 03[1] Miskovska 08[1] Sreiberova 03