Od středy 14.10.2020 přechází všechny obory na distanční výuku.

Toto platí jak pro individální, tak pro hromadné předměty.

Nařízení je platné do 1.11.2020

Distanční výuka je v kompetenci jednotlivých učitelů,
kteří si domluví s rodiči způsob a prostředky výuky na dálku.

Kontakty na vyučující ZDE

Materiály pro distanční výuku hromadných předmětů (HN, LDO, Kvítek) ke stažení ZDE

(13.10.2020 08:00)

Telefon: 412 532 035     
email: zusdc@zusdc.cz
facebook.com/zusdc

INFORMACE

  • Prev

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DĚČÍN

Základní umělecká škola Děčín byla založena v říjnu 1945 a v tomto měsíci také započala pravidelná výuka. V průběhu následujících let se stala významným centrem uměleckého vzdělávání dětí a mládeže v Děčíně a svou prezentací na veřejnosti obohacuje kulturní a společenský život města.

V současnosti se na naší škole vyučují tři umělecké obory a to hudební, literárně dramatický a výtvarný, které navštěvuje přes 808 žáků. Studium jednotlivých oborů probíhá ve dvou na sebe navazujících cyklech, přičemž převážná většina absolventů prvního cyklu automaticky pokračuje v cyklu druhém a tím získává ucelené vzdělání ve zvoleném oboru. Absolvováním obou cyklů se délka studia pohybuje v rozmezí devíti až dvanácti let, z čehož vyplývá, že věkové rozpětí žáků je od předškolních dětí až po studenty středních škol.

Hlavním posláním školy je vychovat vnímavého a citově bohatého jedince s širokým kulturním rozhledem, poskytnout mu základní umělecké vzdělání a naučit ho poznávat kulturní hodnoty a vážit si jich. Prostřednictvím estetické výchovy tak přispíváme k docílení plnohodnotného rozvíjení lidské osobnosti jako celku.