Telefon: 412 532 035     
email: zusdc@zusdc.cz
facebook.com/zusdc

INFORMACE

VÝUKA A ŠKOLNÉ

Organizace výuky

  Forma výuky  Jak často budu chodit?  Jak dlouho strávím v ZUŠ?
 Hra na nástroj, zpěv (součástí studia je teoretická hudební nauka) individuální
 (1 učitel + 1 žák)
1x týdně 1 vyučovací hodina nástroj/zpěv
hromadná 1x týdně 1 vyučovací hodina hudební nauky
 Výtvarný obor hromadná 1x týdně  3 vyučovací hodiny
 Literárně dramatický obor hromadná 1x týdně  3 vyučovací hodiny
 Pěvecké sbory hromadná 1x týdně  Poupata (nejmladší žáci) - 1 vyučovací  hodina
 Kvítek (starší žáci) - 2 vyučovací hodiny
 Pomněnky (nejstarší žáci) - 2 vyučovací hodiny
Rozvrhy hromadné výuky jsou pevně dané, individuální hodiny si žáci domlouvají s učitelem dle potřeby a možností


Úplata za vzdělávání v ZUŠ Děčín
 od 1.9.2021

V tomto školním roce levněji!

dle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a Vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání
   1 měsíc  5 měsíců
 Hudební oddělení*  260 1300
 Výtvarný obor**  170 850
 Literárně dramatický obor  180 900
 2 žáci v hodině  180 900
 žáci ve skupině  180 900
 
Pokyny k platbě obdržíte od svého třídního učitele.
*Pokud mají žáci ZUŠ pronájem školního nástroje pro jejich příslušný obor a oddělení, platí za něj 50,- Kč měsíčně. U dechových nástrojů od 3. roku pronájmu 100,- Kč měsíčně. 
** VO - při nástupu platí žák jednorázový příspěvek 50,- Kč na učební pomůcky na příslušný školní rok
Úplata za vzdělávání se hradí pololetně a je splatná dle § 8, odst. 4 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Nezaplatí-li žák ve stanovené výši a termínu, může být jeho studium na ZUŠ ukončeno. Úplata v žádném případě není školným = cenou za vyučovací hodinu, ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy. V případě nemoci a školních akcí se úplata nevrací.
 Platnost od 1.9.2021                                                                                                              Daniela Jetelová, řed. ZUŠ

 

Úplata za vzdělávání v ZUŠ Děčín od 1.9.2020

dle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a Vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání
 

1 měsíc

5 měsíců

Přípravné studium LDO 160,-Kč 800,-Kč
Literárně dramatický obor 220,-Kč 1100,-Kč
Výtvarný obor*** 220,-Kč 1100,-Kč
Hudební obor* 300,-Kč 1500,-Kč
Pěvecké sbory 100,-Kč 500,-Kč
2 žáci v hodině 200,-Kč 1000,-Kč
Žáci ve skupině 180,-Kč 900,-Kč
Hra na nástroj s převahou souborové hry** 100,-Kč 500,-Kč
 
*Pokud mají žáci ZUŠ pronájem školního nástroje pro jejich příslušný obor a oddělení, platí za něj 50,- Kč měsíčně. U dechových nástrojů od 3. roku pronájmu 100,- Kč. 
** Podmínkou přijetí je absolutorium I. cyklu
*** VO - při nástupu platí žák jednorázový příspěvek 50 Kč
na učební pomůcky na příslušný školní rok
 
*Pokyny k platbě obdržíte od svého třídního učitele.
 
*Úplata za vzdělávání se hradí pololetně a je splatná dle § 8, odst. 4 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Nezaplatí-li žák ve stanovené výši a termínu, může být jeho studium na ZUŠ ukončeno. Úplata v žádném případě není školným = cenou za vyučovací hodinu, ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy. V případě nemoci a školních akcí se úplata nevrací.
 
 Platnost od 1.9.2020                                                                                                               Daniela Jetelová, řed. ZUŠ


Doporučené instituce, jak řešit finanční problémy - ,,školné“

1. Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na úřadu práce
2. Využít Nadačního fondu děti a rodina
3. MŠMT- Dotační program na podporu nadaných žáků 2015
Konzultace poskytuje Talentcentrum NIDV, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1, tel. 222 122 210, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
4. Nadační fond Livie a Václava Klausových
5. Nadace Terezy Maxové

Měsíční příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním vzdělání na ZUŠ

Výše úplaty za vzdělání je stanovena na základě skutečných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce, snížených o přímé neinvestiční výdaje (výdaje na platy a náhrady platů,popřípadě mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, atd.,výdaje na pojistné, příděly do FKSP apod.)předchozího roku a nepřesahuje 110% jejich průměru.
(CELÁ CITACE VE VYHLÁŠCE Č. 71/2005 SB., O ZÁKLADNÍM UMĚLECKÉM VZDĚLÁVÁNÍ)