Telefon: 412 532 035     
email: zusdc@zusdc.cz
facebook.com/zusdc

INFORMACE

Akce 2023/2024

Datum

Název akce

V kolik hodin

Místo konání

29.09.-
06.10.2024

Ústřední kolo soutěžní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ   ZUŠ Miloslava Stibora
29.06.-01.09. Hlavní prázdniny    
27.06. Třídní výlet žáků pí uč. Dietzové   Liberec
26.06. Koncert žáků ze tříd pí uč. Šulcové a p. uč. Kostky 16:30 sál ZUŠ
25.06. Závěrečný koncert třídy pí uč. Vaňkové 16:00 sál ZUŠ
24.06. Koncert žáků pí uč. Bendákové 16:00 sál ZUŠ
21.06. Závěrečný koncert žáků pí uč. Jetelové 16:30 sál ZUŠ
20.06. Třídní přehrávka p. uč. Lukeše 16:30 sál ZUŠ
19.06. Závěrečný koncert třídy p. uč. Rejmana 16:30 sál ZUŠ
18.06. Třídní koncertík žáků pí uč. Horákové 16:30 sál ZUŠ
17.06. Klasifikační porada 11:00 sborovna
12.06. Koncert žáků pí uč. Hančové 15:00 sál ZUŠ
07.-08.06. Ústřední kolo soutěžní přehlídky pro jazzové soubory a taneční orchestry   ZUŠ Litvínov
07.06. ZUŠkohraní v Pivovaru Pozvánka 16:30 Centrum Pivovar
06.06. Závěrečný koncert v Divadle 17:00 Divadlo Děčín
06.06. Závěrečný koncert třídy pí uč. Dushek 16:00 sál ZUŠ
05.06. Koncert žáků pí uč. Waldaufové "Máme rádi klavihraní" 16:30 sál ZUŠ
04.06. Absolventský koncert II. 17:00 sál ZUŠ
03.06. Třídní koncert žáků pí uč. Cvejnové 16:30 sál ZUŠ
31.05. Kdo (si) hraje, nezlobí II. - závěrečné vystoupení starších žáků LDO 16:30 sál ZUŠ
28.-31.05. Ústřední kolo soutěžní přehlídky literárně dramatického oboru - Přednes, dramatický výstup a literární tvorba   ZUŠ Uherské Hradiště
30.05. Absolventský koncert I. 17:00 sál ZUŠ
28.05. Třídní předehrávka žáků pí uč. Waldaufové 16:30 sál ZUŠ
24.-26.05. Ústřední kolo soutěže ZUŠ - Hra na kytaru   ZUŠ F. L. Gassmanna Most
24.05. Kdo (si) hraje, nezlobí I. - závěrečné vystoupení mladších žáků LDO 16:30 sál ZUŠ
23.05. Interní koncert 16:30 sál ZUŠ
20.05. Porada zaměstnanců 11:00 sborovna
16.-19.05. Ústřední kolo soutěže ZUŠ - Hra na smyčcové nástroje   ZUŠ Liberec
15.05. Koncert žáků ze tříd pí uč. Haňkové a Haňkové ml. 16:30 sál ZUŠ
10.05. Ústřední kolo soutěžní přehlídky pro dechové orchestry   ZUŠ Veselí nad Moravou
10.05. Třídní koncert pí uč. Solodovnikové 17:00 sál ZUŠ
10.05. ZUŠkohraní v Pivovaru Pozvánka 16:30 Centrum Pivovar
03.05. Třídní koncert p. uč. Bucha 16:30 sál ZUŠ
25.-28.04. Ústřední kolo soutěže ZUŠ - Hra na klavír   ZUŠ Taussigova, Praha 8
24.04. Absolventský koncert žáků pí uč. Horákové 17:00 sál ZUŠ
23.04. Interní koncert 16:30 sál ZUŠ
15.04. Speciální porada ke Dni učitelů s kulturním programem + FKSP 10:00 sál ZUŠ
12.04. ZUŠkohraní v Pivovaru Pozvánka 16:30 Centrum Pivovar
04.04. Třídní přehrávka žáků pí uč. Dietzové 15:00 sál ZUŠ
28.03. Velikonoční prázdniny    
27.03. Porada ředitelů KÚÚK /pí ředitelka Jetelová/ 10:00 KÚÚK
20.03. Interní koncert 16:30 sál ZUŠ
18.03. Porada zaměstnanců 11:00 sborovna
15.03. ZUŠkohraní v Pivovaru Pozvánka 16:30 Centrum Pivovar
05.03. Vzhůru do pohádky /vystoupení LDO pro družinu/ 14:30 ZŠ Vojanova
29.02. Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru, smyčce   Děčín
29.02. Bílý koncert Pozvánka 16:30 sál ZUŠ
28.02. Smyčcový soubor jako předskokani smyčcového Kvarteta Apollon 19:00 Divadlo Děčín
27.02. Přehrávka žáků p. uč. Žaluda 17:00 sál ZUŠ
27.02. Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír   Varnsdorf
26.02. Porada zaměstnanců 11:00 sborovna
22.,23.,26.02. Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky za období roku 2024 /KÚÚK/   ZUŠ
22.02. Interní koncert 16:30 sál ZUŠ
12.02.-18.02. Jarní prázdniny    
09.02. ZUŠkohraní v Pivovaru Pozvánka Foto 16:30 Centrum Pivovar
08.02. Pololetní koncert třídy pí uč. Vaňkové 16:00 sál ZUŠ
07.02. Třídní koncert žáků pí uč. Bendákové 16:00 sál ZUŠ
03.02. Vítání občánků /LDO/ 10:30 Obřadní síň, Magistrát Děčín
02.02. Pololetní prázdniny    
01.02. Jsme v půlce! - pololetní koncert žáků pí uč. M. Jetelové Pozvánka Foto 16:30 sál ZUŠ
31.01. Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír Foto Výsledky   sál ZUŠ
29.01. Pololetní koncert žáků Heleny Cvejnové  Foto 16:30 sál ZUŠ
26.01. Pololetíme - pololetní vystoupení vybraných žáků LDO Foto 16:30 sál ZUŠ
25.01. Třídní přehrávka žáků p. uč. Lukeše 16:30 sál ZUŠ
24.01. Naši žáci jako předskokani klavírního tria Trio Bohémo Foto a Video 19:00 Divadlo Děčín
24.01. Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na housle a kytary Výsledky Foto 14:00 sál ZUŠ
23.01. Interní koncert  Foto 16:30 sál ZUŠ
19.01. ZUŠkohraní v Pivovaru Pozvánka Foto 16:30 Centrum Pivovar
19.01. Předehrávka žáků pí uč. Waldaufové 14:00 sál ZUŠ
18.01. Pololetní koncert třídy pí uč. Dushek Foto Video 16:00 sál ZUŠ
15.01. Klasifikační porada 11:00 sborovna
06.01. Vítání občánků /LDO/ 11:00, 11:30 Obřadní síň, Magistrát Děčín
23.12-02.01. Vánoční prázdniny    
21.12. Koncert bicího oddělení Foto 17:00 sál ZUŠ
20.12. Zimní třídní koncertík pí uč. Horákové 16:30 sál ZUŠ
20.12. Předvánoční koncert DSO /Pomněnky/ 19:00 Divadlo Děčín
19.12. Předvánoční koncert DSO /Pomněnky/ 19:00  Divadlo Děčín
19.12. Sněhánky - vystoupení LDO pro družinu ZRUŠENO PRO NEMOC 14:00 ZŠ Vojanova
19.12. Vánoční koncert třídy p. uč. Rejmana 16:30 sál ZUŠ
18.12. Předvánoční porada zaměstnanců s kulturním programem + FKSP 10:00 sál ZUŠ
16.-17.12. Adventní koncerty na Staroměstském nám. /Pomněnky/  Foto 18:00 Staroměstské nám., Praha
17.12. Zpívání na zámeckém adventním trhu /Nora Černá, Štěpán Svoboda ze třídy pí uč. Haňkové ml./ Pozvánka 11:45 Zámek Děčín
15.12. A tak zase po roce, budou tady Vánoce /LDO/ ZRUŠENO PRO NEMOC 16:30 sál ZUŠ
15.12. ZUŠkohraní v Pivovaru Pozvánka Foto 16:30 Centrum Pivovar
14.12. Vánoční koncert Tři oříšky pro Hudebku Pozvánka Foto Video 17:00 Divadlo Děčín
13.12. Koncert žáků p. uč. Rejmana 18:00 DOZP Želenice
13.12. Koncert žáků ze tříd pí uč. Šulcové a p. uč. Kostky Foto 16:30 sál ZUŠ
12.12. Vánoční ZUŠkohraní na Husově nám. Foto 16:00 Husovo nám., Děčín
11.12. Koncert žáků ze tříd pí uč. Haňkové a Haňkové ml. Foto 16:30 sál ZUŠ
11.12. Porada zaměstnanců - vánoční koncert ZRUŠENO 11:30 sborovna
10.12. Soustředění Pomněnek 09:00 ZUŠ
08.12. Vánoční koncert žáků pí uč. Solodovnikové a p. uč. Bucha Pozvánka 16:30 sál ZUŠ
07.12. Koncert žáků ze třídy p. uč. Zajace 17:00 sál ZUŠ
07.12. Vystoupení LDO pro VU3V ZRUŠENO PRO NEMOC 10:00 Muzeum Děčín
06.12. Malá hudební scéna /p. uč. Buch/ Pozvánka   Foto 09:00 ZŠ Jurta, Nebočady
06.12. Vánoční koncert žáků pí uč. Hančové 15:00 sál ZUŠ
04.12. Třídní klavihraní žáků ze třídy pí uč. Waldaufové Pozvánka 16:30 sál ZUŠ
03.12. Adventní koncert žáků pí uč. Haňkové a Haňkové ml. Pozvánka ZRUŠENO PRO NEMOC 16:30 Kostel Bynov
03.12. Slet andělů z knihovny s hlasy Loly Černohousové a Kláry Magdaleny Dimitrovové Video 17:00 Parkoviště u Knihovny
03.12. Adventní koncert ve vánoční uličce v Křížovce Foto Video 1 Video 2 15:30 Křížova ul., Děčín
02.12. Vítání občánků /LDO/   Obřadní síň, Magistrát Děčín
01.12. Vánoční koncert třídy pí uč. Dietzové Foto Video 1 Video 2 Video 3 18:00 sál ZUŠ
27.11. Nahrávání hlasů pro vánoční anděly /LDO/ Foto   ZUŠ
26.11. Slávek Benda + Big band Klatovy /Pomněnky/ Pozvánka Foto 18:00 Divadlo Děčín
24.11. Seminář Dokumentární divadlo s dětmi aneb stopaři příběhů /pí uč. Nedvědová/    
24.11. Pracovní přehrávka žáků pí uč. Horákové 16:00 sál ZUŠ
22.11. Mezinárodní festival Tóny nad městy 2023 - koncert Giuseppe Lo Cicera /jako předskokani Zora Voděrková, Jiří Seidl/ Foto 19:00 Divadlo Děčín
18.11. Rozsvícení vánočního stromu /Poupata/ 15:00 Centrum Pivovar
18.11. Soustředění LDO Foto   sál ZUŠ
15.11. Interní koncert Foto 16:30 sál ZUŠ
10.11. ZUŠkohraní v Pivovaru Pozvánka Foto 16:30 Centrum Pivovar
10.11. Seminář Technika populárního zpěvu II /pí uč. Haňková ml., p. uč. Kostka, Kotek, Rosenberg/ Foto   Konzervatoř Teplice
09.11. Klavírní putování Pozvánka Foto 18:00 Terezín
08.11. Předávání ocenění hasičům /pí uč. Haňková a Haňková ml./ Foto 10:00 Zámek Děčín
07.11. Podzimní koncert DSO 19:00 Divadlo Děčín
06.11. Porada zaměstnanců 11:00 sborovna
04.11. Vítání občánků /LDO/ Foto 09:00 Obřadní síň, Magistrát Děčín
03.11. Minipředehrávka žáků pí uč. Waldaufové 14:00 sál ZUŠ
listopad Výstava žáků výtvarného oboru Svět očima dětí Foto   Městská knihovna Děčín, 2. patro
26.-27.10. Podzimní prázdniny    
21.10. Přátelský koncert pěveckých sborů /Pomněnky/ Plakát Foto Video 16:00 KD Krásná Lípa
19.10. Interní koncert  Foto 16:30 sál ZUŠ
17.10. Seminář Aktivní řeč a krása slova /pí uč. Nedvědová/    
11.-12.10. Valná hromada AZUŠ /pí ředitelka Jetelová/   Praha
07.10. Vítání občánků /LDO/ Foto 09:00 Obřadní síň, Magistrát Děčín
06.10. Online porada ředitelů ZUŠ Ústeckého kraje 10:00  
06.10. Minipředehrávka žáků pí uč. Waldaufové 14:00 sál ZUŠ
03.10. Koncert Felixe Slováčka Foto 10:00 Kino Sněžník
02.10. Porada zaměstnanců 11:00 sborovna
02.10. Požární hlídky 10:30 sborovna
23.09. Klavírní seminář /pí uč. Dushek/   Gymnázium a Hudební šk. hl.m. Prahy
21.-24.09. Soustředění pěveckého sboru Pomněnky   Lhotsko
21.-22.09. Výjezdní pracovní setkání ředitelů KÚÚK /pí ředitelka Jetelová/   Rumburk
15.09. Zahájení výstavy Libverda 2023 /saxofonové trio ze třídy p. uč. Rejmana/ 10:00 SŠZaZe A. E. Komerse, Libverda
13.09. Porada ředitelů ZUŠ Ústeckého kraje 09:00 ZUŠ Litoměřice
11.09. Porada zaměstnanců 11:00 sborovna
07.09. Domluva rozvrhu třídy pí uč. Vaňkové 15:30 sál ZUŠ
06.09. Domluva rozvrhu LDO 17:00 sál ZUŠ
05.-06.09. Dodatečné talentové zkoušky 13:00-16:15 sál ZUŠ
30.08. Zahajovací porada 10:00 sborovna
01.07.-03.09. Hlavní prázdniny