Telefon: 412 532 035     
email: zusdc@zusdc.cz
facebook.com/zusdc

INFORMACE

Rámcový vzdělávací program /.pdf/

ŠVP ZUŠ Děčín /.pdf/

ŠVP lesní roh /.pdf/

ŠVP pozoun /.pdf/

ŠVP příčná flétna - II. stupeň /.pdf/

ŠVP hoboj /.pdf/

ŠVP ZUŠ DĚČÍN platné od 1.9.2020 /.pdf/

Vyhláška 71/2004 Sb. o základním uměleckém vzdělávání /.pdf/

Vyjádření AZUŠ k úplatě za vzdělávání a jejímu snížení v průběhu roku /.pdf./

Školský zákon /.doc/

Novela zákona o ped. pracovnících /.doc/

Pracovní řád zaměstnanců /.doc/

Vyhláška 15/2005 Sb. - kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy /.pdf/

Vyhláška 317/2005 Sb. - o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků /.pdf/

Vyhláška 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení /.pdf/

Nařízení vlády 564/2006 Sb. - o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě /.pdf/

Nařízení vlády 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací povinnosti /.doc/


Nový organizační řád soutěží a přehlídek /.pdf/

Smlouva o pronájmu hudebního nástroje (Hodnotu nástroje prosím vždy konzultujte s pí ekonomkou J. Maixnerovou) /.docx/

Rozpočet na rok 2023 /.xlsx/

Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2024 - 2025 /.xlsx/

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů /.pdf/

Inspekční zpráva 14. 5. 2018 − 17. 5. 2018 /.pdf/