Telefon: 412 532 035     
email: zusdc@zusdc.cz
facebook.com/zusdc

INFORMACE

LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR

 
Literárně dramatický obor na ZUŠ Děčín nabízí výuku pro děti od MŠ až po studenty.

Během tohoto období se děti hravou formou seznamují s jednoduchými texty říkadel, básní, pohádek, na kterých se učí zvládnout správnou výslovnost, rytmus, pohyb, držení těla a jednoduchou dramatizaci.
Výuka probíhá jedenkrát týdně v rozmezí 1 - 1,5 vyučovací hodiny.

Hlavními předměty na I. a II.stupni studia je Dramatická tvorba, vycházející z tvořivé improvizace a Slovesná tvorba, jejímž hlavním obsahem je rozvíjení písemného projevu.

Výuka probíhá jednak kolektivně a od 3.ročníku i v malých skupinách v předmětu Přednes, kde se žáci na uměleckém textu, přiměřeném jejich věku,
učí rozeznávat a hodnotit literaturu a v rámci svých  schopností a nabytých dovedností ji reprodukovat. Studium I. i II.stupně je zakončeno absolventským vystoupením žáka.
 
Organizace výuky
1.  PPDv + PDv  - předpř. a přípravný ročník – MŠ až 2.tř.ZŠ
2.  I.stupeň základního studia – 1. – 6.ročník LDO, 3. – 8.tř.ZŠ
3. II.stupeň základního studia – 1. – 4.ročník LDO, 9.tř.ZŠ – 3.roč.SŠ
V průběhu studia se žáci úspěšně účastní nejen různých soutěží a přehlídek, ale i společných projektů dramatického a hudebního oboru,  kde žáci pravidelně recitují a koncerty uvádějí. Součástí výuky jsou návštěvy vybraných divadelních představení, koncertů, výstav a jiných kulturně společenských akcí.
Vzdělání získané v dramatickém oboru žáci mohou využít v těch oblastech lidské činnosti, ve kterých se uplatní komunikační dovednosti a vysoká míra empatie.

Dramatický obor poskytuje spolehlivý základ i pro další studium směřující k profesionálnímu uplatnění.
 
Práce žáků LDO: