Telefon: 412 532 035     
email: zusdc@zusdc.cz
facebook.com/zusdc

INFORMACE

VÝTVARNÝ OBOR

 

Výtvarný obor ZUŠ má 2 ročníky přípravné výtvarné výchovy (v rámci 1. a 2. třídy ZŠ). Dále je výuka organizována ve dvou cyklech: I. cyklus (v rámci 3.-9. třídy ZŠ) a II. cyklus (v rámci 1.-3. ročníku středních škol)

Výuka ve škole probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně (2 hod. 15 min) jako jedna souvislá lekce. Podle dohody s rodiči je možno si den v týdnu vybrat z několika možností (dle věku dítěte).

Školné ve VO se platí pololetně viz školné. Žáci si kromě školného hradí základní výtvarné potřeby – tj. čtvrtky , temperové barvy, štětce a paletu. Další pomůcky jako keramická hlína, glazury atd. jsou hrazeny školou.
Hlavními vyučovacími předměty jsou: kresba, malba, grafika, prostorová a akční tvorba a člověk v umělci, umělec v člověku (výtvarná kultura).

V rámci výuky v jarních a letních měsících pracují žáci v plenéru, jezdí na exkurze do výtvarných dílen nebo navštěvují různé výstavy. Dětské výtvarné práce jsou vystavovány nejen v prostorách školy, v Městském divadle, v Městské knihovně a v galerii Pivovar ale často i v rámci celé ČR. Žáci jsou vyučujícími motivováni k vlastní domácí tvorbě.
V závěru každého cyklu vytváří žák absolventskou práci, kterou si zpracovává podle vlastního zájmu a výběru tématu i techniky.

VO úspěšně připravuje zájemce o studium na středních a vysokých školách s výtvarným zaměřením.