Telefon: 412 532 035     
email: zusdc@zusdc.cz
facebook.com/zusdc

INFORMACE

Úspěchy 2012/2013

Úspěchy 2012/2013

 BLAHOPŘEJEME

Přehlídka talentů, Konzervatoř Teplice
31.05.2013

Mimořádný výkon - Anna Gaálová
Výborný výkon - Michael Douša

Výborný výkon - Jitka Kolářová
Výborný výkon - Tereza Písaříková
Velmi dobrý výkon - Natálie Poláková
Velmi dobrý výkon - Kateřina Doubravová
Velmi dobrý výkon
- Ondřej Budvesela

 

_____________________________________________________________________________________________________  

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž
24.-25.05.2013

čestné uznání - Donika Rosenkrancová (I. kategorie)

_____________________________________________________________________________________________________  

Broumovská klávesa
Mezinárodní klavírní soutěž 02.-05.05.2013

3. cena - Anna Gaálová (IV. kategorie)
2. cena studentské poroty - Anna Gaálová (IV. kategorie)
čestné uznání - Donika Rosenkrancová (III. kategorie)
čestné uznání studentské poroty - Donika Rosenkrancová (III.kategorie)

 

_____________________________________________________________________________________________________  

Karlovarská růžička
Soutěž klavíristů do 13-ti let 26.-27.4.2013

1. místo - Donika Rosenkrancová (III. kategorie)
2. místo - Vojtěch Kučera (I. kategorie)

 

_____________________________________________________________________________________________________  

Krajské kolo přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna
20.-21.4.2013

Cena lektorského sboru a postup do celostátního kola - Vojtěch Hubatka

_____________________________________________________________________________________________________  

Krajské kolo celostátní soutěže DPS
13.04.2013

Zlaté pásmo - Pěvecký sbor Pomněnky a Kvítek
Sbormistryně: I. Hančová, Mgr. I. Šulcová

_____________________________________________________________________________________________________ 

Okresní kolo v recitaci
22.03.2013

Postup do krajského kolaAntonín Ďurana (III.kategorie)
                                           Vojtěch Hubatka (IV.kategorie)

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Celostátní soutěž PRAGuitarra Clássica
22.-23.03.2013

Čestné uznání - Jakub Phan (ze třídy pí uč. Ivany Vaňkové)

_____________________________________________________________________________________________________

Přijetí na JAMU v Brně

04.02. konala sl. uč. Plešáková přijímací zkoušky a byla ke studiu přijata! Na naší ZUŠ byla žákyní pí uč. M. Jansové, na konzervatoři studuje u prof. H. Turkové.

_____________________________________________________________________________________________________ 

Amadeus 2013
Mezinárodní klavírní soutěž Brno 08.02.2013

3. místo - Donika Rosenkrancová (ze třídy pí uč. Jany Horákové)

_____________________________________________________________________________________________________ 

Virtuosi per musica di pianoforte
Mezinárodní klavírní soutěž Ústí nad Labem 15.-16.11.2012

Poděkování za účast- Anna Gaálová  (ze třídy p. uč. Jany Horákové) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Ocenění v soutěži Městské knihovny Děčín VO

Téma- ,,Nová knihovna-nejzajímavější pohled"

1. místo  - Lenka Linzmayerová
2. místo  - Kateřina Horníková

(ze třídy p. uč. PaedDr. Jitky Šobrové)

_____________________________________________________________________________________________________ 

  Přijetí na Konzervatoř v Teplicích

Veronika Hujacová - populární zpěv  (ze třídy p. uč. Renaty Haňkové, DiS.) 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

  Přijetí na střední umělecké školy s výtvarným zaměřením
většina s umístěním na prvních místech


Natálie Hlávková - (ze třídy p. uč. PaedDr. Jitky Šobrové)

Johanka Hoffmannová, Martin Hrbáček, Kristýna Konšalová, Bára Nováková -
(ze třídy Mgr. Marcely Sufčákové)

 _____________________________________________________________________________________________________ 

Mezinárodní Mozartova klavírní soutěž 7.- 9.2. 2013
AMADEUS

3. cena - Donika Rosenkrancová, VI. kategorie  (ze třídy p. uč. Jany Horákové)