Telefon: 412 532 035     
email: zusdc@zusdc.cz
facebook.com/zusdc

INFORMACE

Úspěchy 2018/2019

Úspěchy

Mezinárodní výtvarná soutěž Z Krakonošova herbáře

Blanka Rieglová s prací "Růže šípková" - 3. místo

________________________________________

Celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce 23.-26.4.2019

Adéla Mužíková - zlaté pásmo, zvláštní ocenění za interpretaci 
Sonáty e moll - 2. a 3. věty J. Haydna

________________________________________

Ústřední kolo soutěže-komorní hra s převahou dechových nástrojů 27.4.2019

Trio - 1. místo

________________________________________

Finálové kolo soutěže Budeme si zpívat 25.4.2019

Sofia Nangolo - 3. místo

________________________________________

Klavírní soutěž Karlovarská růžička 13.4.2019

Adéla Mužíková (3.kategorie) - 1. cena

Barbora Lazorová (2.kategorie) - čestné uznání

Karolina Tkačová (2.kategorie) - čestné uznání 1. stupně

________________________________________

Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa 6.4.2019

Adéla Mužíková - čestné uznání

________________________________________

Celostátní soutěžní přehlídka DPS 5.4.2019

Pomněnky - zlaté pásmo
Kvítek - zlaté pásmo

________________________________________

Soutěž Moje pohádková kašna - umístění žáků naší ZUŠ

POHÁDKOVÁ KAŠNA – soutěž pro MŠ a ZŠ: 
Ilustrace k pověsti o Loubském prameni

 věková kategorie 4-6 let:
1. místo - Anna Tereza Hrčková
2. místo - Sofie Foldynová

 věková kategorie 7-11 let:
1. místo - Josefína Chmelíková
2. místo - Matyáš Veselý
3. místo - Tomáš Hubka

 věková kategorie 12-15 let:
1. místo - David Štochl
2. místo - Marianna Vlčková
3. místo - Lucie Málková

 Můj návrh sochařské výzdoby kašny

 věková kategorie 7-11 let:
čestné uznání -  Adéla Košnarová

 věková kategorie 12-15 let:
1. místo - Jana Krejčíková
2. místo - Anna Florida Karlová
3. místo - Anežka Švecová

MOJE KAŠNA – soutěž pro SŠ:


Můj n
ávrh sochařské výzdoby kašny

1. místo - Mikuláš Musil

 Obal regionálního produktu s tématem kašny

2. místo - Blanka Rieglová
3. místo - Nikola Novotná

________________________________________

Krajské kolo soutěže v komorní hře - dechové nástroje 21.3.2019

Trio - 1. cena s postupem do ústředního kola, cena pro nejmladší účastníky, maximální dosažený počet bodů

________________________________________

Celostátní kolo pěvecké soutěže Skřivánek 18.-20.3.2019

Vojtěch Fořt - čestné uznání

________________________________________

Okresní kolo soutěže Dětská scéna 13.3.2019 

Adéla Vázlerová- postup do krajského kola
Eliška Provazníková - postup do krajského kola
Petra Zábrodská - čestné uznání
Ondřej Kejzlar - zvláštní cena poroty

________________________________________

Klavírní soutěž Beethovenovy Teplice 9.-10.3.2019

 
Barbora Lazorová (I. kategorie) - Čestné uznání
Karolina Tkačová (I. kategorie)  - Čestné uznání 1. stupně
Adéla Mužíková (II. kategorie) - 3. cena

________________________________________

Okresní kolo soutěžní přehlídky ZUŠ ve sborovém zpěvu 8.3.2019

Pomněnky - 1. místo s postupem do krajského kola v Žatci 

________________________________________

Městské kolo soutěže Dětská scéna 26.2.2019

Adéla Vázlerová (III. kategorie) - postup do okresního kola

Ondřej Kejzlar (IV. kategorie) - postup do okresního kola

Eliška Provazníková (IV. kategorie) - postup do okresního kola

Aneta Kubátová (IV. kategorie) - ČÚ

________________________________________

Krajské kolo pěvecké soutěže Skřivánek 11.-12.2.2019

Natálie Fořtová - postup do celostátního kola

Klára Bartáčková - postup do celostátního kola

Vojtěch Fořt - postup do celostátního kola

________________________________________

 

Lucie Valterová ze třídy paní učitelky Haňkové ml. byla přijata na konzervatoř obor populární zpěv. Gratulujeme!

________________________________________

Pěvecká soutěž Děčínský Skřivánek 23.1.2019

městské kolo

Klára Bartáčková - 1. místo

Jitka Kolářová - 2. místo

Julie Zárubová - 3. místo

Barbora Zelená - 3. místo

Natálie Schielová - 1. místo

Natálie Fořtová - 2. místo

Klára Antoňová, Vojtěch Fořt - 3. místo

Mariana Pintaudi - čestné uznání

____________________________________________________________

Pěvecká soutěž Karlovarský hlas 3.11.2018

Alexandra Weisová - postup do finále

____________________________________________________________

Přehlídka českých a německých klavíristů do 16 let 5.10.2018

Barbora Lazorová (1. kategorie) - 1.cena

Karolina Tkačová (2. kategorie) - 1.cena

pí uč. Horáková - Diplom za vynikající přípravu žáků