Telefon: 412 532 035     
email: zusdc@zusdc.cz
facebook.com/zusdc

INFORMACE

Akce 2008/2009

Akce 2008/2009

 

       Datum

Název - druh akce

V kolik hodin

Kde

10.01.

Vítání občánků

09.00

Magistrát Dc

        24.01.

Vítání občánků

09.00

Magistrát Dc

        28.01.

Interní koncert Foto

17.00

sál ZUŠ

        07.02.

Vítání občánků

09.00

Magistrát Dc

        18.02.

Interní koncert Foto

17.00

sál ZUŠ
        19.02. Koncert PHV Foto

16.30

sál ZUŠ Děčín

   23.02.

Budeme si hrát - na CO? - na koncert !
Těší se na vás žáci Jany Horákové a Aleny Pavlíkové Foto

17.00

sál ZUŠ Děčín 

27.02.

Okr. kolo soutěže - dech. nástroje Výsledky viz úspěchy

09.00

ZUŠ Varnsdorf

únor 2009

Výstava Víta Pokorného

 

Divadlo Děčín

únor 2009

Instalace výstavy v Domově pro seniory

 

DPS Kamenická

        07.03.

Vítání občánků

09.00

Magistrát Dc   
        13.03. Okresní kolo soutěže v recitaci Výsledky viz úspěchy

08.30

ZŠ Na Stráni
        19.03. Vystoupení v Domově seniorů , výstava  Foto

14.00

DS Kamenická
        20.03. Krajské kolo ve hře na dechové nástroje Výsledky viz úspěchy

09.30

ZUŠ Teplice

25.03.

Interní koncert Foto

17.00

sál ZUŠ Děčín

02.04.

Krajská přehlídka dětského divadla ,, Dětská scéna" Výsledky viz úspěchy Foto

09.00

Divadlo Chomutov

03.04.

Výstava Jitky Šobrové "Koukám okem malíře"

18.00

Galerie Českokamenicka

04.04.

Vítání občánků

09.00

Magistrát Dc

03.-04.04.

Klavírní soutěž Karlovarská růžička Výsledky viz úspěchy Foto   ZUŠ A.Dvořáka

08.04.

Koncert a výstava bývalých žáků ZUŠ Děčín, kteří studují umělecké školy Foto

17.00

sál ZUŠ Děčín

15.04.

Interní koncert Foto

17.00

sál ZUŠ Děčín

18.04.

Krajské kolo soutěže v recitaci Výsledky viz úspěchy Foto   SKKS

18.04.

Krajské kolo přehlídky školních pěveckých sborů Výsledky viz úspěchy   Chlumec u Chabařovic

20.-22.04.

Mládí a Bohuslav Martinů-účast Anna Gaálová /p. uč. J. Horáková/ Výsledky viz úspěchy Foto   ZUŠ Polička

21.04.

Klavírní koncert Foto

17.00

sál ZUŠ Děčín

23.04.

Studenti sobě (10ti min. program žáků LDO)   Divadlo Děčín

28.04.

Přehrávka žáku třídy p. uč. R. Haňkové Foto

17.00

sál ZUŠ Děčín

29.04.

Krásnostudenecká líheň Foto

16.30

MŠ Krásný Studenec

06.05.

Absolventský koncert Foto

16.00

sál ZUŠ Děčín

12.05.

Jarní zpívání  -  kytička pro maminky  (účinkují pěvecké sbory ZUŠ       a mužský sbor NONA) Foto

17.00

Divadlo Děčín

15.05.

Jazzový pátek- účast Junior jazz band /p. uč. P. Jirásek/   ZUŠ Varnsdorf

16.05.

Vítání občánků

09.00

Magistrát Dc

25.05.

Třídní přehrávka p. uč. M. Svobodové

16.00

sál ZUŠ

25.-27.05.

Zápis - leták ke stažení v pdf, nebo také: zápis

 

ZUŠ

26.05.

Třídní přehrávka p. uč. I. Vaňkové Foto

16.00

sál ZUŠ

27.05.

Interní koncert Foto

17.00

sál ZUŠ Děčín
        28.05. Přehrávka žáků třídy p. uč. H. Cvejnové Foto

16.30

sál ZUŠ Děčín

29.05.

Přehlídka klavírních talentů - účast Michael Douša, Anna Gaálová Ocenění Foto   Konzervatoř Teplice

03.06.

Závěrečný koncert Foto

17.00

Divadlo Děčín

04.-07-06.

Prague junior note- účast Anna Gaálová Výsledky Foto   Praha

06.06.

Vítání občánků

09.00

Magistrát Dc

08.06.

Třídní přehrávka p. uč. I. Šoltyse

16.00

sál ZUŠ

09.06.

Třídní přehrávka p. uč. J. Knížka Foto

16.00

sál ZUŠ

10.06.

Třídní přehrávka p. uč. I. Hančové Foto

16.00

sál ZUŠ

11.06.

Třídní přehrávka p. uč. O. Beránkové Foto

14.00

sál ZUŠ

17.06.

Třídní přehrávka p. uč. A. Pavlíkové Foto 1, 2

14.00

sál ZUŠ

19.06.

Mezinárodní hudební festival- účast Junior jazz band Děčín Ocenění   Česká kamenice

15.-19.06.

Postupové zkoušky- dle rozpisu oddělení Foto

 

 

18.06.

Klasifikační porada

12.00

sborovna

22.06.

Třídní přehrávka p. uč. I. Bendákové

14.00

sál ZUŠ

23.06.

Třídní přehrávka p. uč. M. Rejmana

16.00

sál ZUŠ

24.06.

Třídní přehrávka p. uč. J. Horákové

15.00

sál ZUŠ

24.06.

Třídní přehrávka p. uč. M. Jansové Foto

16.00

ZUŠ, zkušebna sborů 4. poschodí