Telefon: 412 532 035     
email: zusdc@zusdc.cz
facebook.com/zusdc

INFORMACE

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK

Výsledky talentových zkoušek pro školní rok 2023/2024

 

HUDEBNÍ OBOR:

Přijatí žáci:

679 715 744 774 814
681 717 745 777 815
682 719 746 778 816
683 720 749 783 817
684 722 751 784 819
688 723 752 786 820
689 725 753 790 827
690 728 754 793 829
691 729 755 796 833
693 733 757 797 836
696 734 762 798 837
697 735 766 800 838
700 737 767 802 841
702 738 768 803 843
706 740 770 806 843
708 741 771 808  
710 742 772 809  
713 743 773 810  

 

Nepřijatí žáci:

685 707 747 776 805
686 727 748 785 811
705 736 750 799  

 

 _______________________________________________________________________

 

VÝTVARNÝ OBOR:

Přijatí žáci:

724 801 704 760 813
698 756 769 826 714
712 804 765 782 692
709 721 726 739 703
775 832 835 795 828
791 824 779 830 822
701 694 780 831 7000
823 732 825 818 7001
821 807 718 787  

 

Nepřijatí žáci:

794 695 680

 

  _______________________________________________________________________

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:

Přijatí žáci:

699 731 763 792
716 758 764 834
730 761 781 839

 

Nepřijatí žáci:

788
789
812


 _______________________________________________________________________
 

Jak postupovat v případě, že jsem přijat do ZUŠ:

  • První školní den se dostavíte osobně do ZUŠ (4. září 2023 od 9:00 do 16:00)
  • Rozdělení nových žáků ke kantorům bude vyvěšeno na nástěnce v přízemí.
  • Dalším krokem je domluva rozvrhu u svého kantora – s ním si domluvíte, který den a v jakém čase bude probíhat výuka po celý školní rok.
  • Žáci Hudebního oboru si v přízemí domluví rozvrh Hudební nauky (uč. č.5).

Pokud si nebudete vědět rady, vedoucí oddělení Vám pomohou, případně sdělí, ke kterému učiteli jste přiřazeni. (Seznam vedoucích oddělení naleznete také na nástěnce v přízemí budovy)

V případě, že jste nebyli přijati z důvodu naplnění kapacity školy, můžete být v průběhu tohoto školního roku ještě kontaktováni, a to v případě, že by se uvolnilo místo na Vámi zvolený obor.

Dodatečné talentové zkoušky pro školní rok 2023/2024 bude probíhat 5. a 6. září 2023. Sledujte naše stránky www.zusdc.cz